Jaka jest największa odmiana strusia?

Afrykańskie strusie czerwonoskóre mają największą odmianę wśród strusi. Jedną z najbardziej zauważalnych różnic między nimi a innymi rodzajami strusi jest to, że mają przede wszystkim czerwoną skórę, zamiast białej.

Strusie czerwonoskóre można spotkać w Afryce Południowej i Namibii i są to największe zwierzęta świata. Zazwyczaj występują na sawannie, półpustyni i sporadycznie w skalistym kraju. Czerwonoskóre strusie są największą odmianą strusi hodowanych dla ich mięsa i jaj, a nie piór. Są one powszechnie hodowane na dużych ranczach i trzymane w zagrodach; jednak można je również znaleźć wędrujące swobodnie w obszarach, w których nie mieszkają ludzie. W niektórych miejscach rolnicy pozostawiają duże otwarte pola, na których strusie mogą się poruszać, co stanowi dla nich naturalne siedlisko.

Przeciętny czerwonoskóry struś ma około pięciu stóp wysokości od czubka głowy do dolnej części palców. Samce są zwykle większe od samic, ale obie płcie mają podobne wyglądy. Czerwonoskóre strusie mają płaszcz, który składa się z dwóch warstw: długiej warstwy zewnętrznej złożonej z grubych włosów, które sprawiają, że jest wodoodporny i wewnętrznej warstwy złożonej z puchatych miękkich włosów, które utrzymują go w cieple. Ich pióra są szarawe.