Historia Polski – obiady czwartkowe i ich tradycja

W przyjaznym tonie: Historia obiadów czwartkowych jest długa, a sama tradycja jest w Polsce wciąż bardzo żywa.

W polskim społeczeństwie obiady czwartkowe to sposób na spotkania towarzyskie, śledzenie życia innych i wspólne spędzanie czasu. To prawda, że w czwartki ludzie bywają zapracowani, ale i tak wolą wyjść na obiad niż zostać w domu. Jeśli nie ma czasu na obiad, ludzie mogą wypić szybką kawę lub drinka.

Tradycja obiadów czwartkowych narodziła się w XIX wieku, kiedy nie było telewizji, Internetu i niczego innego, co odciągałoby nas od rzeczywistości. Na przykład w Warszawie trudno było zdobyć jedzenie w dni powszednie ze względu na duże zagęszczenie ludności. Ludzie ustawiali się w kolejce po jedzenie w środę wieczorem i kupowali tyle, aby wystarczyło na cały tydzień, łącznie z piątkiem (który był dniem wolnym od pracy). W ten sposób czwartek stał się znany jako dzień wolny i łatwy. Po dwóch dniach ciężkiej pracy nadszedł czas na zabawę!

Tradycja obiadów czwartkowych przyjęła się w Polsce w okresie zaborów (1795-1918), kiedy to Polska utraciła suwerenność i została podzielona między Rosję, Austro-Węgry i Prusy.